Postaabneriet Pub og Cafe

Borgundsvegen 61
6888 Borgund

Tilsynsresultater:

10.07.24
17.08.23
03.08.23

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning eller utstyr.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Utstyr - renhold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Mangler ved rutiner for å hindre at skadedyr tar seg inn i lokalene.
Håndvask
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Personaltoaletter og garderobe
Mangler ved toalett- og garderobeforhold av betydning for mattryggheten.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke vurdert.
Tining
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Kjølekjeden
Mangler ved rutiner for å sikre at mat oppbevares ved tilstrekkelig lav temperatur.
Varmebehandling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Nedkjøling
Ikke aktuelt.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Mangler ved obligatorisk informasjon/merking av allergener i servert mat.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.