Bøyum Camping

Fjærland
6848 Fjærland

Tilsynsresultater:

20.06.24
23.06.22
29.06.21
01.09.20
15.07.20
02.08.19
17.07.18
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Internkontroll
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Utstyr - renhold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndvask
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke vurdert.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Tining
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lagring
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke vurdert.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Ikke vurdert.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.