(Ikke gyldig, se ny) Din Sushi Larvik AS

Yttersøveien 2
3274 Larvik

Tilsynsresultater:

28.03.22
10.03.22
18.02.22
08.03.21
20.01.21
08.12.20
07.12.20
17.03.20
18.02.20
09.01.20
08.01.20
30.01.19
09.01.19
03.01.19
20.03.18
16.03.18
03.10.17
26.09.17
18.01.17
16.01.17
20.05.16
29.04.16
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket alvorlig regelverksbrudd.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Vesentlige mangler ved ledelse og ansvar i virksomheten.
Internkontroll
Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning eller utstyr.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Utstyr - renhold
Mangler ved rutiner for rengjøring av lokaler og utstyr med konsekvenser mattryggheten.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Ikke vurdert.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke vurdert.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke vurdert.
Tining
Ikke vurdert.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke vurdert.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Ikke vurdert.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.