Aimees Restaurant

Valbergsveien 2358
8357 Valberg

Tilsynsresultater:

28.12.23
21.08.23

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning eller utstyr.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Utstyr - renhold
Ikke vurdert.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Personaltoaletter og garderobe
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke vurdert.
Tining
Ikke vurdert.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke vurdert.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Mangler ved obligatorisk informasjon/merking av allergener i servert mat.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.