Fromritoppen Pizzaria

Skutlevika 1
5314 Kjerrgarden

Tilsynsresultater:

14.02.24
03.01.24
17.06.22
19.10.20
25.08.20
16.04.19
05.03.19
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Utstyr - renhold
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Håndtering av avfall
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Tining
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Merking av allergeningredienser
Ikke vurdert.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.