Godt Brod Asker AS AVD TREKANTEN

Kund Askers vei 26 (Trekanten Senter)
1383 Asker

Tilsynsresultater:

30.04.24
30.04.24
14.04.23
12.04.23
25.05.22
24.05.22
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Ikke aktuelt.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke vurdert.
Utstyr - renhold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke vurdert.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke vurdert.
Tining
Ikke vurdert.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Mangler ved rutiner for å sikre at mat oppbevares ved tilstrekkelig lav temperatur.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke vurdert.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Mangler ved obligatorisk informasjon/merking av allergener i servert mat.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.