Ørland Kysthotell

Rådhusgata 10
7130 Brekstad

Tilsynsresultater:

15.05.24
04.05.23
15.06.22
30.06.21
23.06.21
28.10.20
31.10.19
15.11.18
12.12.17
24.05.17
01.11.16
12.04.16
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Internkontroll
Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Mangler ved instruksjon og opplæring av medarbeidere i arbeidsrutiner av betydning for mattryggheten.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning eller utstyr.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke vurdert.
Utstyr - renhold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndvask
Mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av betydning for mattryggheten.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke vurdert.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Mangler ved rutiner for innkjøp, mottak eller håndtering av råvarer av betydning for hygienisk sikkerhet.
Tining
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten.
Lagring
Lagring av mat under forhold som ikke er tilstrekkelig til å beskytte mot forurensning.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Mangler ved rutiner for nedkjøling av varm mat.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Ikke vurdert.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.