Fishland

Tollbugata 1 C
3187 Horten

Tilsynsresultater:

07.05.24
09.06.22
08.08.19
15.08.18
16.08.17
23.11.16
12.04.16
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Hygieniske mangler ved lokaler og innredning der mat tilberedes og håndteres.
Utstyr - renhold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndtering av avfall
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av betydning for mattryggheten.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Tining
Ikke vurdert.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Mangler ved rutiner som sikrer at næringsmidler kan spores tilbake til opprinnelse eller produksjonstidspunkt.
Merking av allergeningredienser
Mangler ved obligatorisk informasjon/merking av allergener i servert mat.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.