Mango Tree & Chacha Jee

Stovner Senter 3
0985 Oslo

Tilsynsresultater:

30.04.24
20.03.24

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket alvorlig regelverksbrudd.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Vesentlige mangler ved ledelse og ansvar i virksomheten.
Internkontroll
Ikke aktuelt.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Vesentlige mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning og utstyr.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Utstyr - renhold
Vesentlige mangler ved rutiner for rengjøring av lokaler og utstyr med stor konsekvens for mattryggheten.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Vesentlige mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av sentral betydning for mattryggheten.
Personaltoaletter og garderobe
Vesentlige mangler ved toalett- og garderobeforhold av betydning for mattryggheten.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke vurdert.
Tining
Ikke vurdert.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Vesentlige mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke vurdert.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Merking av allergeningredienser
Vesentlige mangler ved obligatorisk informasjon/ merking av allergener i servert mat som serveres.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.