Soria Moria Kurs og Konferansesenter

Voksenkollveien 60
0790 Oslo

Tilsynsresultater:

21.09.23
14.09.23
22.06.22

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Utstyr - renhold
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndvask
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke vurdert.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Tining
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lagring
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.