Veitvet Sportbar & Pizza AS

Veitvetveien 8
0596 Oslo

Tilsynsresultater:

06.05.24
20.02.24
16.09.22
16.08.22
25.07.22
19.07.22
14.12.18
29.11.18
28.11.18
23.11.18
12.09.18
18.07.18
17.07.18
14.07.18
20.07.17
30.06.17
07.06.17
21.09.16
09.08.16
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket alvorlig regelverksbrudd.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Vesentlige mangler ved ledelse og ansvar i virksomheten.
Internkontroll
Ikke aktuelt.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Vesentlige mangler ved hygienisk standard på lokaler, innredning og utstyr.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke vurdert.
Utstyr - renhold
Vesentlige mangler ved rutiner for rengjøring av lokaler og utstyr med stor konsekvens for mattryggheten.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Håndvask
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke vurdert.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke vurdert.
Tining
Ikke vurdert.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Regelverksbruddet som ble funnet ved forrige inspeksjon er fulgt opp og funnet i orden.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke vurdert.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Ikke vurdert.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.