Tråkk 9000

Strandvegen 73
9007 Tromsø

Tilsynsresultater:

19.07.23
12.08.22

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Internkontroll
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Opplæring
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Utstyr - renhold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndtering av avfall
Ikke aktuelt.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke aktuelt.
Håndvask
Ikke aktuelt.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke aktuelt.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke aktuelt.
Tining
Ikke aktuelt.
Vann og is
Ikke aktuelt.
Forurensningsfare
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lagring
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Transport
Ikke aktuelt.
Personlig hygiene
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke aktuelt.
Nedkjøling
Ikke aktuelt.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.