Villreinen cafe & bar

Flaksjølivegen 82
2632 Venabygd

Tilsynsresultater:

18.06.24
29.08.22
26.08.21
04.12.19
18.10.18
16.02.18
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke vurdert.
Utstyr - renhold
Ikke vurdert.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Tining
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Ikke vurdert.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.