Kawa Bar & Restaurant

Nedre Strandgate 4
3015 Drammen

Tilsynsresultater:

26.01.24
22.12.23
21.12.23
19.12.23

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke aktuelt.
Meldeplikt for virksomheten
Mangler ved lovpålagt registrering av virksomheten.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Hygieniske mangler ved lokaler og innredning der mat tilberedes og håndteres.
Utstyr - renhold
Ikke vurdert.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av betydning for mattryggheten.
Personaltoaletter og garderobe
Ikke vurdert.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke vurdert.
Tining
Mangler ved rutiner for tining av mat.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke vurdert.
Kjølekjeden
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Varmebehandling
Ikke vurdert.
Nedkjøling
Ikke vurdert.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Mangler ved obligatorisk informasjon/merking av allergener i servert mat.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.