Kurdernes Hus Drammen

Christian Bloms gate 5
3041 Drammen

Tilsynsresultater:

03.05.24
24.10.23
13.09.23
31.08.22
25.08.21
22.10.19
Se flere tilsynsresultater
Se færre tilsynsresultater

Vurdering av tilsynet

Mattilsynet har avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Rutiner og ledelse
Synlig rapport for smilefjes
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Meldeplikt for virksomheten
Ikke vurdert.
Ansvaret til driftsansvarlige
Ikke vurdert.
Internkontroll
Mangler ved interne styrings- og kontrollrutiner for å sikre trygge matvarer.
Farevurdering og styringstiltak
Ikke vurdert.
Opplæring
Ikke vurdert.
Lokaler og utstyr
Generelt, planløsning, standard og vedlikehold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Lokaler - spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Utstyr - renhold
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Håndtering av avfall
Ikke vurdert.
Forebygge og bekjempe skadedyr
Ikke vurdert.
Håndvask
Mangler ved utstyr for nødvendig håndhygiene av betydning for mattryggheten.
Personaltoaletter og garderobe
Mangler ved toalett- og garderobeforhold av betydning for mattryggheten.
Mathåndtering og tilberedning
Råvarer
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Tining
Ikke vurdert.
Vann og is
Ikke vurdert.
Forurensningsfare
Mangler ved rutiner for oppbevaring og håndtering for å hindre forurensing av maten.
Lagring
Ikke vurdert.
Transport
Ikke vurdert.
Personlig hygiene
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Kjølekjeden
Mangler ved rutiner for å sikre at mat oppbevares ved tilstrekkelig lav temperatur.
Varmebehandling
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Nedkjøling
Mangler ved rutiner for nedkjøling av varm mat.
Merking og sporbarhet
Sporbarhet
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.
Merking av allergeningredienser
Ikke avdekket regelverksbrudd som krever oppfølging.

Mattilsynet har kontrollert etterlevelsen av sentrale krav i matlovgivningen. Resultatene baserer seg på observasjonene som ble gjort og de opplysningene som ble gitt under inspeksjonen.